MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK

Aktualitás dátuma: 
2021. május 7., péntek

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. Gazdaságfejlesztési és Ingatlangazdálkodási Igazgatósága kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti az alábbi miskolci ingatlanokat

Cím(Jelleg) Helyrajzi szám Alapterület(m2) Minimális bruttó

ajánlati ár (Ft)
Bánatpénz(Ft) Kiajánlási

dokumentáció

ára

(bruttó Ft)
Ajánlatok

beadásának

határideje
Ajánlatok

bontásának

időpontja
Bodótető

(beépítetlen terület)
20027/38 6791 m2 86.000.000 4.300.000 12.700 2021.05.18. 2021.05.25.
Bodótető

(beépítetlen terület)
20027/42 6916 m2 95.000.000 4.750.000 12.700 2021. 05. 18. 2021. 05. 25.
Temes utca

(beépítetlen terület)
6093/851 808 m2 7.500.000 375.000 12.700 2021. 05. 18. 2021. 05. 25.
József A. u. 21. fsz. (borozó; műhely)

4597/A/15

4597/A/16

28 m2

16 m2

3.800.000 190.000 12.700 2021. 05. 18. 2021. 05. 25.

Az írásos ajánlatokat postai úton várjuk az alábbi címre:

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

Gazdaságfejlesztési és Ingatlangazdálkodási Igazgatósága Üzleti Ingatlan Hasznosítás

Miskolc

Széchenyi u. 107. III. emelet 310. iroda.

3530

Benyújtási határidőként a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe.

Ajánlatot az a természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be, aki az ingatlanokat és az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt a Miskolc Holding Zrt.-től megvásárolja, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlatok benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel szembeni indoklási kötelezettség nélkül határozatlan időre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa! Az ingatlanok igény esetén, előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetők meg.

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a 70/466-4399 és az 516-243 miskolci telefonszámokon kérhető.