MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK

Aktualitás dátuma: 
2021. május 6., csütörtök

A Miskolc Holding Zrt. Gazdaságfejlesztési és Ingatlangazdálkodási Igazgatósága kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti az alábbi miskolci ingatlanokat

Cím(Jelleg) Helyrajzi szám Alapterület(m2) Minimális bruttó
ajánlati ár (Ft)
Bánatpénz(Ft) Kiajánlási
dokumentáció
ára
(bruttó Ft)
Ajánlatok
beadásának
határideje
Ajánlatok
bontásának
időpontja
József Attila u. 38.
(kivett beépített terület) és
(kivett lakóház, udvar, egyéb épület)
4814/3
4814/5
ttelek: 3322 m2
épület: 274 m2
4814/3: 6.700.000
4814/5: 16.800.000
1.175.000 25.400 2021. 05. 20. 2021. 05. 20.

Vételi ajánlat kizárólag mindkét ingatlan egyidejű megvásárlására nyújtható be.

Az írásos ajánlatokat postai úton várjuk az alábbi címre:

Miskolc Holding Zrt.
Gazdaságfejlesztési és Ingatlangazdálkodási Igazgatóság Lakáshasznosítás

Miskolc
Széchenyi u. 107. III. emelet 311. iroda.
3530

Benyújtási határidőként az ajánlatok érkezésének dátumát és időpontját vesszük figyelembe.

Ajánlatot az a természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be, aki az ingatlanokat és az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt a Miskolc Holding Zrt.-től megvásárolja, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlatok benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel szembeni indokolási kötelezettség nélkül határozatlan időre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa! Az ingatlanok arra vonatkozó igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetők meg.

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a 70/520-5132-es telefonszámon kérhető