MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK

Aktualitás dátuma: 
2021. április 16., péntek

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. Gazdaságfejlesztési és Ingatlangazdálkodási Igazgatósága kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti az alábbi miskolci ingatlanokat

Cím(Jelleg) Helyrajzi szám Alapterület(m2) Minimális bruttó
ajánlati ár (Ft)
Bánatpénz(Ft) Kiajánlási
dokumentáció
ára
(bruttó Ft)
Ajánlatok
beadásának
határideje
Ajánlatok
bontásának
időpontja
Szemere B. u 14.
(lakóház, udvar, egyéb épület)
8486/2 telek: 674 m2
épület: 385 m2
76.200.000 3.810.000 12.700 2021.04.30. 2021.05.10.
Móga J. u.
(15 db ingatlan bontási kötelezettséggel)
8315/44 –
8315/55;
8315/98;
8315/101;
8513/102
telek: 1188 m2
épület: 228 m
20.200.000 1.010.000 12.700 2021.04.30. 2021.05.10.

Az írásos ajánlatokat postai úton várjuk az alábbi címre:

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.


Gazdaságfejlesztési és Ingatlangazdálkodási Igazgatósága Üzleti Ingatlan Hasznosítás

Miskolc
Széchenyi u. 107. III. emelet 310. iroda.
3530

Benyújtási határidőként a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe.

Ajánlatot az a természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be, aki az ingatlanokat és az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt a Miskolc Holding Zrt.-től megvásárolja, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlatok benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel szembeni indoklási kötelezettség nélkül határozatlan időre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa! Az ingatlanok igény esetén, előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetők meg.

Ajánlatot az a természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be, aki az ingatlanokat és az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt a Miskolc Holding Zrt.-től megvásárolja, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlatok benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel szembeni indoklási kötelezettség nélkül határozatlan időre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa! Az ingatlanok igény esetén, előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetők meg.

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a 70/466-4399 és az 516-243 miskolci telefonszámokon kérhető.