Családi házak építésére alkalmas telkek

Családi házak építésére alkalmas telek-ajánlataink, melyeken épülő lakásokra CSOK támogatás vehető igénybe.

Magyarország Kormánya a 16/2016. (II. 10.) számú rendeletével (a továbbiakban: rendelet) az új lakások építéséhez, vásárláshoz kapcsolódó lakáscélú támogatásokról döntött.

A CSaládi Otthonteremtési Kedvezmény a 2008. július 1-jén, vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező olyan új lakás vásárlásához vehető igénybe, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek.

A CSOK feltételeit teljesítő lakás minimum közműves villamos energia szolgáltatással, közműves szennyvízelvezetéssel, közműves ivóvíz-szolgáltatással (vagy bevizsgált ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kúttal), valamint egyedi fűtési móddal kell, hogy rendelkezzen.

A CSOK igénybevételéhez az építési telkeken ugyanezeket a feltételeket kell teljesíteni az építtetőnek.

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó jogszabály teljes szövege a Magyar Közlöny hivatalos oldaláról a következő linkről tölthető le:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16016.pdf

Miskolc Megyei Jogú Város területén az alábbi ingatlanokat kínáljuk a CSOK igénybe vételével történő lakások építéséhez:

sorszám cím megnevezés hrsz nagysága (m2) Minimálisan ajánlható bruttó ár (Ft) bánatpénz (Ft) kiajánlási dokumentáció ára (Ft) kiajánlási dokumentáció
1 Csendes u. beépítetlen terület 32674/175 963 10 000 000 500 000 2 540 kiajánlás>>
2 Erenyő u. beépítetlen terület 34449/12 1245 4 600 000 230 000 2 540 kiajánlás>>
3 Erenyő u. beépítetlen terület 34449/13 1245 4 600 000 230 000 2 540 kiajánlás>>

1 A Bodótetőn lévő ingatlancsoport kizárólag egyben, út és közműfejlesztési kötelezettséggel kerül értékesítésre.

Az írásos ajánlatok benyújtásának és bontásának helyszíne:

Miskolc Holding Zrt. Ingatlan-gazdálkodási Igazgatóság Üzleti Ingatlan Hasznosítási Iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. I. emelet 17. iroda

Ajánlatot az a természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be, aki az ingatlant és az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt a Miskolc Holding Zrt. Ingatlan-gazdálkodási Igazgatóságtól megvásárolja, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlatok benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel szembeni indoklási kötelezettség nélkül határozatlan időre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa! Az ingatlanok igény esetén, előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetők meg.

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatásMiskolc Holding Zrt. Ingatlan-gazdálkodási Igazgatóság honlapján www.mikzrt.hu, valamint a 70/466-4399 és az 516-243 miskolci telefonszámokon kérhető.

Az eredménytelenül pályáztatott ingatlanok újra meghirdetésre kerülnek!