Tisztelt Pályázók!

Aktualitás dátuma: 
2019. április 12., péntek

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és képviseletében eljáró Miskolc Holding Önkormányzati Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Pályázatot Hirdet

Költségelvű és Piaci és Lakások Bérbeadására.

 

A pályázat időtartama 2019. április 15. napjától – 2019. április 30. napjáig tart.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati feltételek megváltoztak, ennek megfelelően új a pályázati formanyomtatvány!

Az új pályázati rendszerben bánatpénz fizetési kötelezettség nincs, azonban egy pályázó legfeljebb 3 lakásra pályázhat.

Kérjük, hogy a lakcímigazolásra és a munkáltatói igazolás benyújtására vonatkozó szabályokat figyelmesen olvassák el, figyeljenek a csatolandó mellékletekre, valamint arra, hogy a megfelelő adatlapon nyújtsák be pályázatukat.

A www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapról a pályázati kiírás és az adatlap valamint a mellékletek letölthetőek.

Költségelvű pályázat:

Piaci Pályázat: