Tisztelt Pályázók!

Aktualitás dátuma: 
2017. november 2., csütörtök

Miskolc Holding Zrt. Ingatlangazdálkodási igazgatósága

PÁLYÁZATOT HIRDET

ÖNKORMÁNYZATI TERÜLET

határozatlan időre szóló

BÉRBEADÁSÁRA

Határozott beadású pályázat

S. szám

Hrsz.

Cím

Megnevezés

Tevékenységi kör

Terület nagysága (m2)

Határozatlan időre

minimálisan pályázható bérleti díj

1.

12064/23

Miskolc, Avasi Kilátó

Antennahely

Műsorszórás

2

50.000.- Ft +Áfa/hó

Az ingatlanra határozatlan idejű szerződés köthető, mindkét fél részéről gyakorolható havi, rendes felmondási idő kikötésével.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatokat személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

A pályázatok személyes leadásának határideje: 2017.11.15.

Az érdeklődők számára az ingatlan előzetes időpont-egyeztetés után tekinthető meg (Miskolc Holding Zrt. Üzleti Ingatlanhasznosítása, Miskolc, Széchenyi u. 107. III. em. tel.: 46/516-297)

A pályázaton való részvétel főbb feltételei:

 • Pályázati adatlap kitöltése
 • Pályázati letéti díj –  1 havi  ÁFA-val növelt bérleti díj összegének  befizetéséről banki igazolás
 • Aláírás hitelességét igazoló okirat másolatának benyújtása (társaság esetén)
 • Társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány hiteles másolata
 • Társaság és egyéni vállalkozó esetén „0”-s NAV igazolás
 • Átláthatósági nyilatkozat (nem természetes személy esetén)

Egyéb tudnivalók, szabályok:

 • A „Pályázati letéti díj” összegét a nyertes pályázó esetében az óvadéki díj összegébe be kell számítani, eredménytelen pályázat esetén 8 munkanapon belül visszautalásra kerül.
 • A pályázatot zárt borítékban, személyesen kell benyújtani a Miskolc Holding Zrt. Üzleti Ingatlanhasznosításán (3525 Miskolc, Széchenyi u. 107. sz.)  A borítékon fel kell tüntetni „Bérleti jog pályázat” és a Pályázott bérlemény címét.
 • A pályázat eredményéről a Miskolc Holding Zrt. a bontástól számított további 8 napon belül írásban értesíti az ajánlattevőket.
 • Több érvényes pályázat beérkezése esetén a kiíró az ingatlan bérleti jogára licitálást tart az érvényes pályázók között. A pályázat nyertese az a pályázó, aki a havi bérleti díjra a licit során legmagasabb ajánlatot teszi.
 • A bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a bérlő közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú birtokba adásra vonatkozó jognyilatkozatot tegyen arról, hogy a bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az ingatlan visszaadására vonatkozó kötelezettségének eleget tesz, illetve nem teljesítés esetén tudomásul veszi, hogy ellene közvetlen végrehajtási eljárás indul a  terület visszaadása iránt.  A közjegyzői okirat kiállításának költsége a bérlőt terheli.
 • Tájékoztatásul közöljük, hogy a ingatlanon megvalósuló fejlesztéseket a bérbeadó előzetes engedélye alapján végezheti melynek költsége teljes egészében a bérlőt terheli.

Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást, az eljárás bármely szakaszában felfüggessze vagy eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati eljárás részletes, itt meg nem határozott egyéb kötelező érvényű feltételeit pályázati ismertető állapítja meg.

Miskolc, 2017. november 02.

Miskolc Holding Zrt.