Önkormányzati helyiségek BÉRBEADÁSA

Aktualitás dátuma: 
2017. november 13., hétfő
Helyiség címe Elhelyezkedés Alapterület m2 Tevékenységi kör (kritérium) Minimálisan pályázható bérleti díj Ft/hó +Áfa Egyéb megjegyzés

Széchenyi I. u. 4. sz.

Utcai

114,7

üzlet, iroda

(Kizárólag magas színvonalú, termékeket, szolgáltatásokat kínáló üzlet működtethető.)

350 000,-

Melegkonyhás vendéglátás kizárva

Széchenyi I. u. 30. sz.

Emeleti

215

Magas színvonalú vendéglátó egység működtethető

200 000,-

 

Széchenyi I. u. 35.

udvari

50 Fsz + 26 galéria

üzlet, iroda

100 000,-

 

Széchenyi I. u. 56.

(volt Tigáz)

udvari

380

üzlet, iroda

(Kizárólag magas színvonalú, termékeket, szolgáltatásokat kínáló üzlet működtethető.)

350 000,-

A helyiség ügyfélszolgálati irodának van kialakítva.

Széchenyi I. u. 60.

1.emelet

380

üzlet, iroda

(Kizárólag magas színvonalú, termékeket, szolgáltatásokat kínáló üzlet működtethető.)

350 000,-

Légkondicionált helyiségek

 

A pályázatok kizárólag személyesen adhatók le 2017. november 23. (csütörtök).

Személyesen történő leadás helye: Miskolc Holding Zrt. Üzleti Ingatlan Hasznosítás  

Miskolc, Széchenyi u. 107. (310.sz. szoba) H-Cs : 8,00-16,00 óráig, P: 8,00- 12,00 óráig

 

A pályázatok bontása: 2017. november 24. (péntek) 9,00 órakkor, a Miskolc Holding Zrt. Miskolc, Széchenyi u. 107. szám alatti III. emelet 310-es iroda.

A boríték bontást követően a pályázaton el nem nyert üres helyiségre folyamatosan lehet pályázni. A feladási határidő után érkezett pályázatot a boríték bontást követően folyamatos beadási határidejű pályázatok között vesszük figyelembe.

A bérlemény megtekintése előre egyeztetett időpontban Társaságunk Üzleti Ingatlan Hasznosítási Irodáján (Miskolc, Széchenyi u. 107. tel.: 516-287, 516-293, 516-279

A pályázaton való részvétel főbb feltételei:

 • Pályázati adatlap kitöltése
 • Pályázati letéti díj – mely az ÁFA-val növelt bérleti díj összegének négyszeres összege - befizetésének igazolása
 • Aláírás hitelességét igazoló okirat másolatának benyújtása (társaság esetén)
 • Társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány hiteles másolata
 • Társaság és egyéni vállalkozó esetén „0”-s NAV igazolás
 • Átláthatósági nyilatkozat (nem természetes személy esetén)

Egyéb tudnivalók, szabályok:

 • A „Pályázati letéti díj” összegét a nyertes pályázó esetében az óvadéki díj összegébe be kell számítani, eredménytelen pályázat esetén 8 munkanapon belül visszautalásra kerül a pályázó által megadott bankszámlára.
 • A pályázatot zárt borítékban, kizárólag személyesen lehet leadni társaságunk Üzleti Ingatlan Hasznosítási Irodáján. A borítékon fel kell tüntetni „Bérleti jog pályázat és a Pályázott bérlemény címét”.
 • A pályázat eredményéről a Miskolc Holding Zrt. a bontástól számított további 8 munka napon belül írásban vagy ha a pályázó megadott email címet, akkor elektronikusan értesíti az ajánlattevőket.
 • Több érvényes pályázat beérkezése esetén a kiíró a helyiség bérleti jogára licitálást tart az érvényes pályázók között. A pályázat nyertese az a pályázó, aki a havi bérleti díjra vagy a bérleti jog megszerzési díjra – amennyiben az kiírásra került - a licit során legmagasabb ajánlatot teszi. A licitálás alapját a pályázati hirdetmény tartalmazza.
 • Bérlet időtartama belváros esetében legfeljebb 5 év,
 • Azokban az esetekben, ahol a bérlő nagy értékű beruházást hajt végre vagy mágnes bérlő betelepülése esetén, a határozott idejű jogviszony legfeljebb 10 éves időtartamig szólhat. Nagy értékűnek minősül a beruházás, ha annak nettó értéke eléri a bérlemény 1 éves nettó bérleti díjának megfelelő összeget. Belvárosi, utcafronti helyiségekre csak határozott idejű szerződés köthető.
 • A bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a bérlő közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú birtokba adásra vonatkozó jognyilatkozatot tegyen arról, hogy a bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az ingatlan visszaadására vonatkozó kötelezettségének eleget tesz, illetve nem teljesítés esetén tudomásul veszi, hogy ellene közvetlen végrehajtási eljárás indul a helyiség visszaadása iránt.  A közjegyzői okirat kiállításának költsége a bérlőt terheli.
 • A pályázati eljárás részletes, itt meg nem határozott egyéb kötelező érvényű feltételeit pályázati ismertető állapítja meg. Az ingatlan részletesebb leírása a Miskolc Holding Zrt. honlapján www.miskolcholding.hu olvasható illetve a teljes pályázati anyag letölthető. További információ a Miskolc Holding Zrt. Üzleti Ingatlanhasznosítási Irodájánál az 516-287, 516-293, 516-279-es miskolci telefonszámokon szerezhető be. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

2017. november

Miskolc Holding Zrt