MISKOLCI ELADÓ INGATLAN

Aktualitás dátuma: 
2018. október 5., péntek

A Miskolc Holding Zrt a 2018. október 18-ai beadási határidővel a Hatvanötösök útja 3. sz. és a Vasgyári utca 7. sz. alatt elhelyezkedő ingatlanok értékesítésére vonatkozóan meghirdetett értékesítési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, s az értékesítésre az alábbi új hirdetményt teszi közzé: MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatósága kétfordulós versenyeztetési eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő értékesítésre meghirdeti az alábbi miskolci ingatlanokat

Cím (Jelleg)

Helyrajzi szám

Alapterület

(m2)

Minimális nettó ajánlati ár

(Ft)

Bánatpénz

(Ft)

Kiajánlási

dokumentáció

ára

(bruttó Ft)

Ajánlatok

beadásának

határideje

Ajánlatok bontásának időpontja

Hatvanötösök útja 3.
lakóház, udvar (társasház)
 

4117/A/1 – 4117/A/5

telek: 1130 m2
épület: 582 m2

18.800.000

940.000

25.400

2018.10.18.

10:00

2018.10.18.

10:15

Vasgyári u. 7.
lakóház, udvar, egyéb épület
 

21863

telek: 1351 m2

épület: 433 m2

20.000.000

1.000.000

25.400

2018.10.18.

11:00

2018.10.18.

11:15

 
Az írásos ajánlatok benyújtásának és bontásának helyszíne:

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatósága Üzleti Ingatlan Hasznosítás, Miskolc, Széchenyi u. 107. III. emelet 310. iroda

Ajánlatot az a természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be, aki az ingatlant és az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt a Miskolc Holding Zrt.-től megvásárolja, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bánatpénzt az írásos ajánlatok benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel szembeni indoklási kötelezettség nélkül határozatlan időre elhalassza, vagy eredménytelennek nyilvánítsa! Az ingatlanok igény esetén, előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetők meg.

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a 70/466-4399 és az 516-243 miskolci telefonszámokon kérhető.