KIEMELT BÉRLETI AJÁNLATUNK!

Aktualitás dátuma: 
2018. március 8., csütörtök

Cím

Elhelyezke-dés

Alapterület m2

Tevékenységi kör

 HATÁROZOTT IDŐRE (5 évre) Minimálisan pályázható bérleti díj Ft/hó+Áfa (27%)

Bérleti jogmegszerzési alap díj Ft+Áfa (27%)

*Széchenyi u. 26. sz. fsz+galéria

utcai

152

+12*

Színvonalas

vendéglátás

350 000,-

2 000 000 Ft +Áfa

Széchenyi u. 49.sz.

Fsz.+pince

utcai

167

+72

Színvonalas

vendéglátás, Üzlet, Iroda

450 000,-

4 000 000 Ft+Áfa

 

Széchenyi u. 94. sz.

Fsz.+galéria+pince

utcai

57+47+60

Üzlet, Iroda

310 000,-

 

Széchenyi u. 94. sz.

Fsz.+galéria+pince

utcai

61+62+76

Üzlet, Iroda

350 000,-

 

A pályázatok kizárólag személyesen adhatók le 2018. április 3. (kedd) 10:00 óráig.

Személyesen történő leadás helye: Miskolc Holding Zrt. Üzleti Ingatlan Hasznosítás 

                  Miskolc, Széchenyi u. 107. (310.sz. szoba) H-Cs : 8,00-16,00 óráig, P: 8,00- 12,00 óráig

A pályázatok bontása: 2018. április 4. (szerda) 10,00 órakor, a Miskolc Holding Zrt. Miskolc, Széchenyi u. 107. szám alatti III. emelet 310-es iroda.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a helyiség a megtekintett állapotban kerül bérbeadásra.

*Az üzletnek kötelezően minden nap minimálisan 8 óra időtartamban nyitva kell tartania. A kiíró elsősorban olyan bérlők jelentkezését várja, akik a belvároshoz illő vendéglátóhelyet (pl. Bistro, Grill étterem, stb.) szeretnének üzemeltetni, a helyhez illeszkedő stílusban és színvonalon.

A bérlemény megtekintése előre egyeztetett időpontban Társaságunk Üzleti Ingatlan Hasznosításán (Miskolc, Széchenyi u. 107. tel.: 516-287)

A pályázaton való részvétel főbb feltételei:

 • Pályázati adatlap hiánytalan kitöltése
 • Pályázati letéti díj – mely az ÁFA-val növelt bérleti díj összegének négyszeres összege - befizetésének banki igazolása
 • Aláírás hitelességét igazoló okirat másolatának benyújtása (társaság esetén)
 • Társaság esetén cégkivonat másolat
 • Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány másolata
 • Személyi igazolvány és lakcímkártya másolata (magánszemély esetén)
 • Társaság és egyéni vállalkozó esetén „0”-s a NAV által kiállított „együttes adóigazolás” 
 • Átláthatósági nyilatkozat (nem természetes személy esetén)
 • Szakmai bemutatkozó anyag (minimum 2 oldalas) amelyben kifejti a pályázó (bekezdésekbe szedve):
  1. Milyen működtetési elképzelései vannak
  2. Milyen arculatot kíván megvalósítani
  3. Milyen termékeket kíván értékesíteni
  4. Milyen szakmai referenciákkal rendelkezik a folytatni kívánt tevékenységi körben

Egyéb tudnivalók, szabályok:

 • A „Pályázati letéti díj” összegét a nyertes pályázó esetében az óvadéki díj összegébe be kell számítani vagy eredménytelen pályázat esetében az eredménytelenség közlésétől számított 8 munkanapon belül banki visszautalással, visszatérítésre kerül a pályázó részére.
 • A pályázatot zárt borítékban személyesen lehet leadni társaságunk Üzleti Ingatlan Hasznosítási irodáján. A borítékon fel kell tüntetni „Bérleti jog pályázat” feliratot és a Pályázott bérlemény címét.
 • A szakmai bemutatkozó anyag alapján a nyertes pályázóval kötendő bérleti szerződés az ingatlan használatára, üzemeltetésére vonatkozóan elvárásokat fog tartalmazni.
 • Több érvényes pályázat esetén az érvényes pályázók meghívásával, licit megtartására kerül sor. A pályázat nyertese ebben az esetben az a pályázó, aki a bérleti jog megszerzési alapdíj összegére a legmagasabb ajánlatot teszi.
 • A pályázat eredményéről illetve esetlegesen a licitre bocsájtásról a Miskolc Holding Zrt. a bontástól számított további 8 napon belül a pályázó által, a pályázati adatlapon megadott összes elérhetőségein értesíti az ajánlattevőket. Az esetleges licit időpontja a pályázat eredmény hirdetésétől számított 15 munkanapon belül meg kell történnie.
 • A nyertes pályázónak a pályázat nyertességét kihirdető írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül bérleti - szerződést kell kötnie.
 • A bérleti jog megszerzési díjat a szerződéskötésig kell meg fizetni.
 • A bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a bérlő közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú birtokba adásra vonatkozó jognyilatkozatot tegyen arról, hogy a bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az ingatlan visszaadására vonatkozó kötelezettségének eleget tesz, illetve nem teljesítés esetén tudomásul veszi, hogy ellene közvetlen végrehajtási eljárás indul a helyiség visszaadása iránt.  A közjegyzői okirat kiállításának költsége a bérlőt terheli.

A pályázati eljárás részletes, itt meg nem határozott egyéb kötelező érvényű feltételeit pályázati ismertető állapítja meg. Az ingatlan részletesebb leírása a Miskolc Holding Zrt. honlapján www.miskolcholding.hu olvasható illetve a teljes pályázati anyag letölthető. További információ a

Miskolc Holding Zrt. Üzleti Ingatlanhasznosítási Irodájánál az 516-287, 516-293, 516-279-es miskolci telefonszámokon szerezhető be. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

2017. március

Miskolc Holding Zrt