Kiemelt belvárosi ingatlan bérbeadása

Aktualitás dátuma: 
2019. március 6., szerda

A Miskolc Holding Zrt. Pályázatot hirdet

Kiemelt Belvárosi Ingatlan

bérbeadására

Helyiség címe:

Elhelyezkedés

Alapterület

m2

Tevékenységi kör

(kritérium)

Minimálisan pályázható bérleti díj

Ft/hó +Áfa

Egyéb megjegyzés

Hunyadi J. u. 3.

Földszint + Pince + Emelet

253,3 + 265,75+

285,18

 

Minőségi vendéglátás, Club, Hotel

950 000,-

A hasznosításra vonatkozó 2-5 oldalas bemutatkozó anyag

 

A pályázatokat kizárólag személyesen a MISKOLC HOLDING Zrt. Üzleti Ingatlan Hasznosításán (Miskolc, Széchenyi u. 107. H-Cs 8,00-16,00 óráig, P 8,00- 12,00 óráig) 2019.03.21. 16:00 óráig kérjük benyújtani.

A pályázatok bontása: 2019. március 25. (hétfő) 9,00 órakor, a MISKOLC HOLDING Zrt. Miskolc, Széchenyi u. 107. szám alatti III. emeleti Üzleti Ingatlan Hasznosításán.

A bérlemény megtekintése előre egyeztetett időpontban Társaságunk Üzleti Ingatlan Hasznosításán (Miskolc, Széchenyi u. 107.sz. tel.: 516-287, 516-293, 516-297, 516-295, 516-279).

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a Miskolc belvárosában lévő bérlemények helyi karaktervédelem alatt állnak (39/2009. (XII.2.) önkormányzati rendelet alapján). Ezen tényt az engedélyeztetések során szíveskedjenek figyelembe venni a pályázat beadását megelőzően.

A pályázaton való részvétel főbb feltételei:

 • Pályázati adatlap hiánytalan kitöltése
 • Pályázati letéti díj – mely az ÁFA-val növelt bérleti díj összegének négyszeres összege - befizetésének banki igazolása
 • Aláírás hitelességét igazoló okirat másolatának benyújtása (társaság esetén)
 • Társaság esetén cégkivonat másolat
 • Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány másolata
 • Társaság és egyéni vállalkozó esetén „0”-s a NAV által kiállított „együttes adóigazolás” 
 • Átláthatósági nyilatkozat
 • Szakmai bemutatkozó anyag (minimum 3 oldalas) amelyben kifejti a pályázó (pontokba szedve):
 1. Milyen működtetési elképzelései vannak
 2. Milyen arculatot kíván megvalósítani
 3. Milyen termékeket kíván értékesíteni
 4. Milyen szakmai referenciákkal rendelkezik a folytatni kívánt mindhárom tevékenységi körben

Egyéb tudnivalók, szabályok:

 • A szakmai bemutatkozó anyag alapján a pályázatok pontozásban részesülnek. Az I-IV pont mindegyik 0-10 pontot ér, tehát összesen 40 pont érhető el. Amennyiben pontonként a pályázat nem éri el a minimum 4 pontot vagy összesen a minimum 20 pontot a pályázatot eredménytelennek nyilvánítjuk!
 • A „Pályázati letéti díj” összegét a nyertes pályázó esetében az óvadéki díj összegébe be kell számítani vagy eredménytelen pályázat esetében az eredménytelenség közlésétől számított 8 munkanapon belül banki visszautalással, visszatérítésre kerül a pályázó részére.
 • A pályázatot zárt borítékban személyesen lehet leadni társaságunk Üzleti Ingatlan Hasznosításán. A borítékon fel kell tüntetni „Bérleti jog pályázat” feliratot és a Pályázott bérlemény címét.
 • Több érvényes pályázat esetén az érvényes pályázók meghívásával, licit megtartására kerül sor. A pályázat nyertese ebben az esetben az a pályázó, aki a havi bérleti díj összegére a legmagasabb ajánlatot teszi.
 • A pályázat eredményéről illetve esetlegesen a licitre bocsátásról a Miskolc Holding Zrt. a bontástól számított további 8 napon belül a pályázó által, a pályázati adatlapon megadott összes elérhetőségein értesíti az ajánlattevőket. Az esetleges licit időpontja a pályázat eredmény hirdetésétől számított 15 napon belül meg kell történnie.
 • A nyertes pályázónak a pályázat nyertességét kihirdető írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül bérleti - szerződést kell kötnie.
 • A szakmai bemutatkozó anyag alapján a nyertes pályázóval kötendő bérleti szerződés az ingatlan használatára, üzemeltetésére vonatkozóan elvárásokat fog tartalmazni.
 • A bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a bérlő közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú birtokba adásra vonatkozó jognyilatkozatot tegyen arról, hogy a bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az ingatlan visszaadására vonatkozó kötelezettségének eleget tesz, illetve nem teljesítés esetén tudomásul veszi, hogy ellene közvetlen végrehajtási eljárás indul a helyiség visszaadása iránt.  A közjegyzői okirat kiállításának költsége a bérlőt terheli.
 • Bérlet időtartama legfeljebb 10 év. Azokban az esetekben, ahol a bérlő nagy értékű beruházást hajt végre vagy mágnes bérlő betelepülése esetén, a határozott idejű jogviszony legfeljebb 10 éves időtartamig szólhat. Nagy értékűnek minősül a beruházás, ha annak nettó értéke eléri a bérlemény 1 éves nettó bérleti díjának megfelelő összeget.

A pályázati eljárás részletes, itt meg nem határozott egyéb kötelező érvényű feltételeit pályázati ismertető állapítja meg. Az ingatlan részletesebb leírása a MISKOLC HOLDING Zrt. honlapján www.mikzrt.hu olvasható illetve a teljes pályázati anyag letölthető. További információ a MISKOLC HOLDING Zrt. Üzleti Ingatlanhasznosításánál az 516-287, 516-293, 516-297 és az 516-295-es miskolci telefonszámokon szerezhető be. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

2019. március 06. MISKOLC HOLDING Zrt.