Belvárosi önkormányzati helyiségek BÉRBEADÁSA

Aktualitás dátuma: 
2018. január 5., péntek

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. pályázatot hirdet

Belvárosi Önkormányzati helyiségek legfeljebb 5 vagy 10 évre szóló határozott idejű

BÉRBEADÁSÁRA.

Helyiség címe:

Elhelyezkedés

Alapterület m2

Tevékenységi kör

(kritérium)

Minimálisan pályázható bérleti díj Ft/hó +Áfa

Egyéb megjegyzés

Széchenyi I. u. 4.

Utcai

114,7

üzlet, iroda

(Kizárólag magas színvonalú, termékeket, szolgáltatásokat kínáló üzlet működtethető.)

350 000,-

Melegkonyhás vendéglátás kizárva

Széchenyi I. u. 16.

Utcai

115 Fsz+ 125m2 pince

Egyedi, különleges, magas színvonalú termékeket kínáló üzlet működtethető

390 000,-

Melegkonyhás vendéglátás kizárva

Széchenyi I. u. 35.

udvari

50 Fsz + 26 galéria

 

üzlet, iroda

 

100 000,-

 

Széchenyi I. u. 56.

(volt Tigáz)

udvari

380

 

üzlet, iroda

(Kizárólag magas színvonalú, termékeket, szolgáltatásokat kínáló üzlet működtethető.)

 

350 000,-

A helyiség ügyfélszolgálati irodának van kialakítva.

Széchenyi I. u. 60.

 1. emelet

380

 

üzlet, iroda

(Kizárólag magas színvonalú, termékeket, szolgáltatásokat kínáló üzlet működtethető.)

 

400 000,-

Légkondicionált helyiségek

Városház tér 13.

2. emelet

325

iroda, rendezvényterem

210 000,-

kulturális cél preferált

A pályázatok kizárólag személyesen adhatók le 2017. december 21. (csütörtök).

Személyesen történő leadás helye: Miskolc Holding Zrt. Üzleti Ingatlan Hasznosítás

Miskolc, Széchenyi u. 107. (310.sz. szoba) H-Cs : 8,00-16,00 óráig, P: 8,00- 12,00 óráig

A pályázatok bontása: 2018. január 02. (kedd) 14,00 órakkor, a Miskolc Holding Zrt. Miskolc, Széchenyi u. 107. szám alatti III. emelet 310-es iroda.

A boríték bontást követően a pályázaton el nem nyert üres helyiségre folyamatosan lehet pályázni. A feladási határidő után érkezett pályázatot a boríték bontást követően folyamatos beadási határidejű pályázatok között vesszük figyelembe.

A bérlemény megtekintése előre egyeztetett időpontban Társaságunk Üzleti Ingatlan Hasznosítási Irodáján (Miskolc, Széchenyi u. 107. tel.: 516-287, 516-293, 516-279 )

A pályázaton való részvétel főbb feltételei:

 • Pályázati adatlap kitöltése

 • Pályázati letéti díj – mely az ÁFA-val növelt bérleti díj összegének négyszeres összege - befizetésének igazolása

 • Aláírás hitelességét igazoló okirat másolatának benyújtása (társaság esetén)

 • Társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat

 • Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány hiteles másolata

 • Társaság és egyéni vállalkozó esetén „0”-s NAV igazolás

 • Átláthatósági nyilatkozat (nem természetes személy esetén)

Egyéb tudnivalók, szabályok:

 • A „Pályázati letéti díj” összegét a nyertes pályázó esetében az óvadéki díj összegébe be kell számítani, eredménytelen pályázat esetén 8 munkanapon belül visszautalásra kerül a pályázó által megadott bankszámlára.

 • A pályázatot zárt borítékban, kizárólag személyesen lehet leadni társaságunk Üzleti Ingatlan Hasznosítási Irodáján. A borítékon fel kell tüntetni „Bérleti jog pályázat és a Pályázott bérlemény címét”.

 • A pályázat eredményéről a Miskolc Holding Zrt. a bontástól számított további 8 munka napon belül írásban vagy ha a pályázó megadott email címet, akkor elektronikusan értesíti az ajánlattevőket.

 • Több érvényes pályázat beérkezése esetén a kiíró a helyiség bérleti jogára licitálást tart az érvényes pályázók között. A pályázat nyertese az a pályázó, aki a havi bérleti díjra a licit során legmagasabb ajánlatot teszi. A licitálás alapját a pályázati hirdetmény tartalmazza.

 • Bérlet időtartama belváros esetében legfeljebb 5 év,

 • Azokban az esetekben, ahol a bérlő nagy értékű beruházást hajt végre vagy mágnes bérlő betelepülése esetén, a határozott idejű jogviszony legfeljebb 10 éves időtartamig szólhat. Nagy értékűnek minősül a beruházás, ha annak nettó értéke eléri a bérlemény 1 éves nettó bérleti díjának megfelelő összeget. Belvárosi, utcafronti helyiségekre csak határozott idejű szerződés köthető.

 • A bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a bérlő közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú birtokba adásra vonatkozó jognyilatkozatot tegyen arról, hogy a bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az ingatlan visszaadására vonatkozó kötelezettségének eleget tesz, illetve nem teljesítés esetén tudomásul veszi, hogy ellene közvetlen végrehajtási eljárás indul a helyiség visszaadása iránt. A közjegyzői okirat kiállításának költsége a bérlőt terheli.

A pályázati eljárás részletes, itt meg nem határozott egyéb kötelező érvényű feltételeit pályázati ismertető állapítja meg. Az ingatlan részletesebb leírása a Miskolc Holding Zrt. honlapján www.miskolcholding.hu olvasható illetve a teljes pályázati anyag letölthető. További információ a Miskolc Holding Zrt. Üzleti Ingatlanhasznosítási Irodájánál az 516-287, 516-293, 516-279-es miskolci telefonszámokon szerezhető be. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

2017. december

Miskolc Holding Zrt